Reklamace

Lhůty vyřízení : Reklamace bude započata dnem dodání kompletních podkladů a zboží k dodavateli a vyřízena co nejrychleji, nejdéle do 30 dnů. O způsobu vyřízení  reklamace Vás budeme informovat do 3 dnů od obdržení zboží a podkladů.

Postup : Při reklamování zakoupeného zboží stáhněte formulář níže a vyplněný přiložte k zásilce s reklamovaným zbožím. Dále přiložte fakturu o nákupu zboží, případně naskenujte a zašlete na e-mail. Pokud to povaha závady vyžaduje, pořiďte fotografie a zašlete je na e-mail. Fotografie mohou být dodatečně vyžadovány pracovníkem obchodu. Zboží bezodkladně odešlete na adresu obchodu.

Budete-li požadovat úhradu nákladů spojených s vyřízením reklamce (např. poštovné). Doklady o platbách zašlete společně se zbožím nebo naskenované na e-mail. Požadovat tyto náhrady je možné pouze v případě oprávněné reklamace. 


Adresa obchodu : Synergetic s.r.o., Žižkova 1059, 39501 Pacov

Kontaktní e-mail : dobrykurz@gmail.com

Telefon : 607075035, 724574942


Reklamační formulář ke stažení: Reklamační formulář.pdf

 

 

Podrobnější informace o reklamaci najdete v Obchodních podmínkách bod 4, odstavec - Reklamace.